ArtReview - Summer 2022 (2024)

ArtReview - Summer 2022 (1)


English 0 Beoordelingen &nbsp&nbsp•&nbsp&nbspEnglish &nbsp&nbsp•&nbsp&nbsp (Art)

ArtReview - Summer 2022 (2)


Only €4,99

In ArtReview’s extended Summer issue, a focus on what the audience brings to the art. In the conceptual photography of Buck Ellison, images seemingly snapped from within the intimacy of wealthy households are rich in details with the power to repel, attract and implicate the viewer. In Richard Bosman’s atmospheric paintings of blind detectives and rainy city streets, a fellow painter sees not the storyboards of an American film noir but the depiction of what it feels like to be an artist. And a profile of Masaaki Yuasa highlights the anime director’s gonzo sensibility when it comes to toying with audience expectations and artistic conventions. Elsewhere in features, an essay examining the state of critical ocean studies; a look into the effect of NFTs on visual culture; an analysis of Katia Kameli’s videowork Le Roman algérien; and an interview with FRONT International Triennial artistic director Prem Krishnamurthy. Plus exhibition reviews of Virginia Overton, Carrie Mae Weems and Fiona Connor.

read more read less

Close preview x

ArtReview - Summer 2022 (3) ArtReview - Summer 2022 (4) ArtReview - Summer 2022 (5) ArtReview - Summer 2022 (6) ArtReview - Summer 2022 (7) ArtReview - Summer 2022 (8) ArtReview - Summer 2022 (9) ArtReview - Summer 2022 (10)

ArtReview

Summer 2022 In ArtReview’s extended Summer issue, a focus on what the audience brings to the art. In the conceptual photography of Buck Ellison, images seemingly snapped from within the intimacy of wealthy households are rich in details with the power to repel, attract and implicate the viewer. In Richard Bosman’s atmospheric paintings of blind detectives and rainy city streets, a fellow painter sees not the storyboards of an American film noir but the depiction of what it feels like to be an artist. And a profile of Masaaki Yuasa highlights the anime director’s gonzo sensibility when it comes to toying with audience expectations and artistic conventions. Elsewhere in features, an essay examining the state of critical ocean studies; a look into the effect of NFTs on visual culture; an analysis of Katia Kameli’s videowork Le Roman algérien; and an interview with FRONT International Triennial artistic director Prem Krishnamurthy. Plus exhibition reviews of Virginia Overton, Carrie Mae Weems and Fiona Connor.

FORMAAT SELECTEREN:

Directe toegang

Beschikbare digitale aanbiedingen:

Enkele digitale uitgave Summer 2022

&nbsp

4,99 / issue

NU KOPEN

Beschikbaar met

Onbeperkt lezen abonnement

&nbsp

Krijg onbeperkte toegang tot ArtReview en meer dan 600 andere geweldige titels. Vernieuwd bij €11,99 / maand na 30 dagen. Annuleer op elk gewenst moment. Meer informatie

Deze editie en andere oude edities zijn niet opgenomen in een ArtReview abonnement. Abonnementen omvatten de nieuwste reguliere editie en nieuwe uitgaven die tijdens uw abonnement zijn uitgebracht en beginnen vanaf slechts €2,55 per uitgave . Als je je wilt abonneren, kijk dan op onze Abonnementsopties

Alle aanbiedingen bekijken + Bekijk meer aanbiedingen + Extra aanbiedingen verbergen - Besparingen zijn berekend op de vergelijkbare aankoop van losse nummers over een abonnementsperiode op jaarbasis en kunnen afwijken van geadverteerde bedragen. Berekeningen dienen alleen ter illustratie. Digitale abonnementen omvatten het laatste nummer en alle reguliere nummers die tijdens uw abonnement verschijnen, tenzij anders vermeld. De door u gekozen termijn wordt automatisch verlengd, tenzij u tot 24 uur voor het einde van het lopende abonnement opzegt in de Mijn Account-zone.

ArtReview - Summer 2022 (12)

ArtReview&nbsp&nbsp|&nbsp&nbspSummer 2022 &nbsp


In ArtReview’s extended Summer issue, a focus on what the audience brings to the art. In the conceptual photography of Buck Ellison, images seemingly snapped from within the intimacy of wealthy households are rich in details with the power to repel, attract and implicate the viewer. In Richard Bosman’s atmospheric paintings of blind detectives and rainy city streets, a fellow painter sees not the storyboards of an American film noir but the depiction of what it feels like to be an artist. And a profile of Masaaki Yuasa highlights the anime director’s gonzo sensibility when it comes to toying with audience expectations and artistic conventions. Elsewhere in features, an essay examining the state of critical ocean studies; a look into the effect of NFTs on visual culture; an analysis of Katia Kameli’s videowork Le Roman algérien; and an interview with FRONT International Triennial artistic director Prem Krishnamurthy. Plus exhibition reviews of Virginia Overton, Carrie Mae Weems and Fiona Connor.

meer lezen minder lezen

Proud to be sat on the head table of leading international contemporary art magazines worldwide - ArtReview offers a comprehensive guide to the fascinating world of modern art. Giving both established and up-and-coming artists a platform to be seen and heard, ArtReview welcomes all to its educational and eye-opening publication nine times a year.

Each exciting issue features interviews with amazing artists, event and exhibition details, articles from respected art journalists, and a look into the trends and topics that are front and centre of the current contemporary art scene. Providing perspective to the personalities that are making the modern landscape their own, ArtReview brushes shoulders with all kinds of artists and helps you better appreciate them, their art, and the meaning behind their fascinating work.

Whether you have been an art lover for a number of years, have recently become interested, or simply want to learn more about the contemporary art scene - an ArtReview digital magazine subscription is sure to advance your artistic understanding.

Join a community of contemporary art lovers - download the latest issue to your device today!

Explore a canvas of endless possibilities - with an ArtReview digital magazine subscription. Regular features include:

  • Latest news and developments in the contemporary art world
  • Artist profiles and interviews
  • Reviews and articles from renowned art critics
  • Event and exhibition details
  • Download the latest issue to your device instantly

Je ontvangt 9 edities gedurende een periode van 1 jaar ArtReview abonnement op een tijdschrift.

Opmerking: Digitale edities bevatten niet de omslagitems of supplementen die je zou vinden bij gedrukte exemplaren.

Uw aankoop hier op Pocketmags.com kan op elk van de volgende platforms worden gelezen.


Je kunt hier lezen op de website of de app downloaden voor jouw platform, vergeet niet in te loggen met je Pocketmags gebruikersnaam en wachtwoord.

ArtReview - Summer 2022 (13) ArtReview - Summer 2022 (15)
De Pocketmags-app werkt op alle iPad- en iPhone-apparaten met iOS 13.0 of hoger, Android 8.0 of hoger en Fire Tablet (Gen 3) of hoger. Onze webreader werkt met elke HTML5-compatibele browser, voor pc en Mac raden we Chrome of Firefox aan.

Voor iOS raden we elk apparaat aan dat de nieuwste iOS kan gebruiken voor betere prestaties en stabiliteit. Eerdere modellen met lagere processor- en RAM-specificaties kunnen te maken krijgen met een langzamere paginaweergave en incidentele app-crashes, die buiten onze controle liggen.

N/A

Gebaseerd op 0 Beoordelingen van klanten

5

4

3

2

1

Bekijk beoordelingen

ACHTERBLIJVEN Bekijk alle

December 2023 Kopen voor €4,99 Bekijk |In winkelwagen

November 2023 Kopen voor €4,99 Bekijk |In winkelwagen

October 2023 Kopen voor €4,99 Bekijk |In winkelwagen

September 2023 Kopen voor €4,99 Bekijk |In winkelwagen

Summer 2023 Kopen voor €4,99 Bekijk |In winkelwagen

May 2023 Kopen voor €4,99 Bekijk |In winkelwagen

April 2023 Kopen voor €4,99 Bekijk |In winkelwagen

March 2023 Kopen voor €4,99 Bekijk |In winkelwagen

February 2023 Kopen voor €4,99 Bekijk |In winkelwagen

December 2022 Kopen voor €4,99 Bekijk |In winkelwagen

November 2022 Kopen voor €4,99 Bekijk |In winkelwagen

October 2022 Kopen voor €4,99 Bekijk |In winkelwagen

September 2022 Kopen voor €4,99 Bekijk |In winkelwagen

+ Alles zien

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in Bekijk alle

Photoshop User 12 Months voor €11,99 €19.96 redden 40% Photoshop Elements The Complete Manual 12 Months voor €11,99 €19.98 redden 40% BALLET2000 Édition France 12 Months voor €19,99 €27.92 redden 28% Creative Photography The Complete Manual 12 Months voor €11,99 €19.98 redden 40% Artlink Magazine 12 Months voor €31,99 €47.96 redden 33% EXTRA20% OFF Australian Drawing and Inspiration 12 Months voor €7,99 €19.96 redden 60% Textiel Plus 12 Months voor €35,99 €39.96 redden 10% BALLET2000 Edizione Italia 12 Months voor €19,99 €27.92 redden 28% EXTRA20% OFF Artist's Palette 12 Months voor €14,99 €29.94 redden 50% Photoshop The Complete Manual 12 Months voor €11,99 €19.98 redden 40% The Artist 12 Months voor €47,99 €83.88 redden 43% EXTRA20% OFF Artists Back to Basics 12 Months voor €7,99 €19.96 redden 60%

+ Alles zien
ArtReview  - Summer 2022 (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated:

Views: 6258

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.